Openbaarmaking toeleveringsketen

In het kader van de California Transparency in Supply Chains Act moeten we duidelijk maken hoe we in onze directe toeleveringsketen slavernij en mensenhandel tegengaan. We nemen de inspanningen van de nationale en internationale overheden om een einde aan dwangarbeid te maken heel serieus, of het nu gaat om arbeid in gevangenschap, contractarbeid, slavenarbeid, mensenhandel of wat voor vorm van arbeid dan ook. Daarom hebben we in onze gedragscode normen vastgesteld. Nike begon daarmee en daarna volgden onze aanverwante ondernemingen. Daaronder valt ook het onderdeel 'Arbeid is vrijwillig'.

Controle van de toeleveringsketen

Ons beleid is als volgt: voordat we met een fabriek in zee gaan, controleren we of die fabriek wel voldoet aan de normen, waaronder de risico's van het land waarin de fabriek zich bevindt op het gebied van dwangarbeid, mensenhandel en slavernij. We maken gebruik van interne en externe controles.

Controles van leveranciers

Via interne en externe controles gaan we na of gecontracteerde fabrieken zich houden aan onze normen. We voeren ook controles uit via de Fair Labor Association. Elk jaar controleren we een deel van de fabrieken waarmee we werken.

Materiaalcertificering van directe leveranciers

We proberen een beter begrip te krijgen van het deel van de toeleveringsketen dat verder van ons af ligt zodat we normen kunnen opstellen voor de leveranciers van onze fabrieken.

Normen voor naleving

Komen we erachter dat een fabriek wetten of onze normen schendt, dan wordt die fabriek er via een zogeheten overkoepelend actieplan verantwoordelijk voor gehouden om zijn prestaties te verbeteren. Als de fabriek bij afloop van dat plan geen vooruitgang heeft geboekt, dan leggen we sancties op, zoals beëindiging van de samenwerking.

Training

Werknemers en leidinggevenden met een directe verantwoordelijkheid voor het management van de toeleveringsketen worden opgeleid op het gebied van dwangarbeid, waaronder mensenhandel en slavernij.

Zie voor meer informatie over de Gedragscode en de Code Leadership Standard Arbeid is vrijwillig de informatie op internet.